Пореден казус във Варна е разрешен с помощта на Костадин Костадинов, кандидат за кмет

Пореден сигнал за нередност достигна до Костадин Костадинов, кандидат за кмет на град Варна на местни избори 2019 и той намери решение. С него се свързаха рибари от град Варна, на които е отказан достъп до рибарското пристанище.

Очевидно това е абсурдна политика възприета от пристанищния оператор като административен орган, който го управлява. За рибарското пристанище в града това е "Паркинги и синя зона".

Така Морската ни столица става единственият град, в който пристанището се управлява от звеното в Община Варна грижещо се за паркирането. Може би заради това вместо три рибарски пристанища, както би трябвало да бъде, има едно, скоро обособено, на което не пускат рибари.

След намесата на Костадинов, проблемът беше разрешен. Вече рибарите ще имат достъп до предназначеното за тях пристанище като спазват изискванията да се записват при влизане и да попълнят еднократно декларация, с която заявяват, че носят отговорност за собственото си присъствие в района.

Благодарните рибари споделиха, че те са пенсионери, риболовът е единственото удоволствие, което им е останало и щеше да им бъде забранено, ако не беше намесата на Костадин Костадинов.

Лидерът на партия Възраждане неведнъж е подкрепял хората от така наречената трета възраст с реални дела по казуси и въпроси свързани с правото им на достойно съществуване.

Костадинов винаги се е отнасял с огромно уважение към тях и многократно е заявявал, че зачитането на техния принос към обществото е от изключително значение за добруването на народа. За съжаление и в резултат на действията на настоящите управляващи, възрастните хора в България живеят на ръба на оцеляването.

Днес средната пенсия в страната ни е спаднала на 87% от минималната работна заплата, докато само преди 10 г. тя беше 105% от минималната работна заплата. Ето защо за българските пенсионери периодът на третата възраст не е период на заслужен отдих, а напротив – те са един допълнителен резерв на постигането на икономически и духовен напредък на страната.

Налична е сравнително силна дискриминация и по отношение на достъпа до пазара на труда на възрастните хора. Голяма част от тях продължават да работят изтласкани в неформалния сектор, където те приемат условия на труд несъответстващи на техните възрастови характеристики. Поради това в страната ни е регистрирана едва 4% заетост на хората от третата възраст, за сметка на 12% в страните ЕС.

В това отношение България също изостава в развитието на политики относно трудовата заетост на възрастните хора. Наблюдава се консервативно отношение към труда им. Система за дългосрочни грижи на пенсионерите в зависимо състояние също е много остаряла, а новата, която преминава в частния сектор, е недостъпна поради високите цени.

Днес действат редица отрицателни фактори, поради които държавата ни не отдава заслуженото на хората, които я изградиха. България изостава в предоставяне на възможности те да се възползват от новата социална роля, която им се отрежда. Днешните властимащите превръщат нас, техните избиратели, в длъжник на възрастните хора, които не получават от страната ни достатъчно за достойно съществуване.

Нека помислим и за това на предстоящите избори, като изберем личности, поставящи нуждите на народа пред собствените си потребности. Непрекъснатите срещи на Костадин Костадинов с българските пенсионери му дават възможност да е наясно с техните проблеми.

Юридическото му образование и ролята му на общински съветник води до познаване на законовите механизми за решаването на проблемите свързани с възрастните хора в България. Жизнената и човешката му позиция води до това да ги подкрепя.

Проблемите на възрастните хора и тяхното решаване са широко застъпени в предизборна програма на Костадин Костадинов, изградена на базата на познаване на същността им и начините за решаване.


Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com