Равният достъп до националните медии е ключът към установяването на истински политически плурализъм в България

Орязването на партийните субсидии до 1 лев за действително подаден глас, макар и съпроводено с приемането на пакет от съпътстващи промени в редица други закони, позволяващи безлимитното финансиране на политическите сили, чрез дарения от физически и юридически лица, както и задължаването на общините да предоставят безплатни офиси на партиите, изправя българската политическа система пред тежки изпитания и редица въпроси, на които до този момент никой не е дал адекватни отговори.

Първо, каква е гаранцията, че даренията от бизнеса няма допълнително да корумпират и без това тежко корумпираната българска политическа среда. Как да тълкуваме, ако изведнъж управляващите партии, започнат масово да декларират финансови постъпления от фирми и олигарси, а опозиционните политически сили нямат такива? Как да сме сигурни, че същите тези средства, под една или друга форма, няма да се върнат утре при дарителите? Защо заедно с това, не беше предвиден допълнителен законов текст, забраняващ на фирми и лица даряващи на партиите, да участват в обществени поръчки, например? Подобна забрана, разбира се винаги може да бъде заобиколена, чрез подставени лица, но все пак е една гаранция повече. А сега, такава не съществува. Само можем да си представим корупционния разгул, който ще настане. Конкретно, на нас от Възраждане очакванията са реалността дори да задмине представите ни.

Второ, безплатните офиси по какви критерии ще се раздават? Защото, предвидените промени не предвиждат такива. Впрочем, по досега действащия закон за политическите партии, всички политически сили ползващи се с над един процент обществено доверие, имаха право да ползват за целите на своята дейност, помещения - общинска и държавна собственост, срещу преференциални наемни цени. Възраждане е такава политическа сила. За две години половина от последните парламентарни избори, помещенията предоставени ни от общините и държавата по силата на този законов текст са точно 3! При положение, че сме поискали много повече. Проблемът е, че въпреки задължението им, няма санкциониращи текстове при неизпълнение.

Вторият проблем по тази точка е, че кметовете на общини и областните управители, могат да предоставят помещения по свое усмотрение, без да се съобразяват с желанията и нуждите на партиите. Така например, за една партия помещението може да бъде 150 квадратни метра в центъра на града, а за друга 15 квадрата до гробищата или циганската махала. Това е решението на административно-решаващия орган, ако искаш. И на този фон, имайки предвид, че огромното мнозинство от общинските кметове и областни управители са от редиците на управляващата партия ГЕРБ, отсега можем да предвидим, какво ще бъде разпределението на тези помещения и в чия полза.

Категоричното мнение на Възраждане е, че тези промени ще създадат повече проблеми, отколкото ще решат. Затова, ще повторим и нашата официална позиция по таза тема.

Големият проблем на политическата система у нас е, че няма медиен плурализъм по отношение отразяването на различните политически сили. Всъщност, основният разход на партиите в България е именно за медии, и тези които не могат да го покрият, просто биват служебно декласирани от политическото състезание. Там парите са колосални и нито една партия не е в състояние да ги посрещне, разчитайки само на членския си внос или на даренията на собствените си активисти. Единствените, които няма да имат този проблем, ще бъдат управляващите, първо защото ще бъдат субсидирани от бизнеса, и втори път, защото и без това медиите ги канят безплатно.

Поради тази причина, от Възраждане настояваме за промени, както в Изборния кодекс, така и в Закона за политическите партии, които да гарантират равния достъп на партиите до всички медии и най-вече до тези с национално покритие, без значение държавни или частни. Разбира се, задължението за предоставяне на равен достъп за партиите, което ще се въведе за националните медии, трябва да бъде скрепено със санкция, при неизпълнение. Първо финансова, а при рецидив и отнемане на лиценза. Промените трябва да включват достъп до националните електронни медии, както по време на предизборните периоди, така и извън изборите. Считаме, че това трябва да залегне като условие в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) за всички радио-телевизионни оператори кандидатстващи за лиценз, като промяната да важи и за вече получилите такъв. Това ще бъде един вид обществен данък, който медиите ще плащат за това, че суверенът им е предоставил радио-телевизионните си честоти, които са изключителна публична собственост.

Конкретно, предлагаме въвеждането на специален текст в глава дванадесета от Изборния кодекс, който да гарантира равен достъп на всички партии, коалиции и независими кандидати, по време на всички видове избори, във всички национални електронни медии. Както по отношение на рекламните клипове, така и във всички други форми на предизборно отразяване – дебати, хроники, интервюта, очерци. Заедно с това, трябва да се отменят всички платени форми на предизборна политическа реклама.

В Закона за политическите партии, трябва залегне аналогичен текст за отразяване в извънизборно време.

Според нас от Възраждане, само така ще се гарантира равния старт и пълния плурализъм пред закона на всички партии и политически субекти.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com