Писмо до протестна инициатива „Системата ни убива“

Писмо от политическа партия „Възраждане“ до протестна инициатива „Системата ни убива“

Уважаеми майки!

Партия „Възраждане“ Ви подкрепя! Партия „Възраждане“ Ви подкрепя и Ви подкрепя не от вчера и не от 04.07.2018 г., когато Костадин Костадинов в качеството си на неин председател подписа писмото, с което заявихме нашата солидарност с Вас. Контактите между нас датират от 2016 г. и са резултат и продължение на систематичните ни и последователни действия, насочени към съхраняване и утвърждаване на семейните ценности.

Партия „Възраждане“ Ви разбира! Разбира отлично това, което и Вие многократно подчертавате - НЕ ПАРИ, А РАЗУМ И ВОЛЯ НИ ТРЯБВАТ! За съжаление това разбиране е далеч над менталните възможности на настоящите „управленци” от ОПГ, които яростно се съпротивляват на Вашите разумни искания. Ако имаше официален публичен регистър на хората с увреждания, това би било от огромна полза за провеждането на адекватни политики. Но наличието му е неизгодно, тъй като би хвърлило светлина върху всички схеми за крадене на пари по повод тези хора.

Дали да подкрепим протестиращите майки за нас не е бомбастичен въпрос от сутрешно телевизионно шоу за 150 милиона. Това е въпрос, оценяващ еволюцията на човешкото ни общество и на държавността ни.

Подкрепяме Ви! Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас – НЕ ЗА ПАРИ, А ЗА РЕФОРМА! За реформа, която дори може да спести пари! Защото ако имаше регистър, би могло да се направят адекватни изчисления. За реформа, която ще позволи да се осигури на всеки човек с увреждания достъп до образование и работа, за да допринася с труда си, за да бъде полезен, за да има възможност да плаща своите данъци и да има своя принос към БВП, а не да бъде вечен контингент на социалното министерство, насила поставян в безпомощност и зависимост.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас за оценка, която ДА МЕРИ НЕ БЕЗполезността на човека (както е при ТЕЛК), а остатъчния му капацитет и капацитета, който може да постигне. ИНДИВИДУАЛНА оценка на потребностите на всеки един човек с увреждане, на база състоянието на човека, заболяванията му, на видовете терапия, от които се нуждае, рехабилитация, помощни средства, достъпна среда, достъп до обучение - за да преодолее дефицитите си.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас да се инвестира в човешкия потенциал.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас за право на личен асистент, когато това е необходимо. Разбираме, че с раждането на дете с увреждания се засяга цялото семейство. Членовете на семейството спират да учат, да работят, да общуват, да се реализират. Огромен човешки потенциал се пропилява заради неработещата система за лична помощ. Пропилява се и възможността да се развие достойна и благородна система за доброволчество, взаимопомощ и сплотяване на нацията.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас приеманите закони за хората с увреждания, за социалните услуги и за личната помощ да отговарят на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас за реформи в системата на здравеопазването и образованието, за да може всички системи да бъдат синхронизирани за ефективна работа.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас да се подпомагат работодателите при откриване на работни места за хора с увреждания. Скромните суми за подкрепа на фирмите, които ще се включат в кампанията ще се върнат в обществото многократно - чрез намаляване на разходите за издръжка на хората с увреждания, подобряването на живота на техните близки, ще осигури допълнителна работна ръка на пазара на труда.

Подкрепяме Ви и настояваме заедно с Вас, защото знаем, че в съседни страни всичко това съществува, работи и дава резултати.

И без регистър ние знаем, че хората с увреждания, сред които и много деца - съществуват. Ние не сме ги забравили! Въпреки че те са почти невидими. Невидими са, защото не могат да напускат домовете си, защото не могат да се движат по улиците, защото децата не могат да стигнат до детските площадки, защото не работят на местата, които посещаваме, защото просто са отречени, просто ги няма.

Уважаеми майки! Проблемът е политически! А решението на политически проблем може да бъде само политическо!

Ние ще Ви подкрепим и ще се съобразим с Вашето желание, изразено в писмото Ви до всички партии от 08.10.2018 г. - да Ви подкрепим без партийни знамена и символи. Но според нас - това е грешка! Вие трябва да призовете партиите, които Ви подкрепят, да застанат зад Вас с имената, знамената и символите си - за да се види и знае - кой е с Вас и кой е против Вас.

Единствената причина управляващата клика да Ви обръща някакво внимание – това е страхът им, че на предстоящите избори ще се наложи да платят политическата цена за Вашето недоволство. Огромен е еволюционният скок в мисленето от „как да усвоим едни пари” до организирането на работещи системи в полза на народа и родината. И този скок може да бъде направен само под силен (политически) натиск. Не го спестявайте на управленците от ОПГ, така, както и те не Ви спестяват горчивата чаша.

Време е управляващата ни компрадорска клика, напрягайки мисловния си гений, да проумее, че смисълът на държавната организация е именно в това – във взаимодействието и ОРГАНИЗАЦИЯТА, а не в парите, раздавани на калпак.

Хората с увреждания не са отпадък, който министерството иска да постави на бунището на социалната система. Те са потенциал, който следва да бъде използван в полза на самите хора с увреждания и обществото ни.

Време е системата да започне да функционира и да работи за хората, а не да ги убива!

Време е, след толкова години бездействие, управляващите да започнат да си вършат работата адекватно!

Време е всички замесени по веригата, които не проумяват задачите си и не могат да се справят - да си ходят!

Време ни е за Възраждане!


10.10.2018г .
ПП „Възраждане“

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com