Коста Стоянов от „Възраждане“  пита МРРБ защо втора година община Варна бави ремонта на читалище „П.Р. Славейков“ в район „Владиславово“

Коста Стоянов от „Възраждане“  пита МРРБ защо втора година община Варна бави ремонта на читалище „П.Р. Славейков“ в район „Владиславово“

Вече втора година община Варна бави ремонта на читалище „П.Р. Славейков“ във „Владиславово“. За това алармира народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов.

 

 Той припомни, че на  23.07.2021 година община Варна сключва договор за проект „Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност 766 105 лева. От тях 578 775 лева са финансиране по програмата, а 187 330 лева са съфинансиране от общината. 

 

„Към момента обаче дейностите не са стартирали и затова аз задавам въпроса, защо община Варна се бави? След проверка на място към днешна дата установихме, че по този проект дейностите не са започнали, а от направена справка в ИСУН се вижда, че към момента няма реално изплатени суми по нито една от дейностите. В електронния портал на Агенцията на обществени поръчки открихме информация, че за изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекта Община Варна е сключила договор на 08.03.2023 г. на стойност 1 005 500 лева без ДДС. 

 

И тъй като знам, че отговор няма да получа от общинската администрация, съм отправил директно въпроси към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. 

 

Отправил съм следните въпроси:

Какъв точно е статусът на проекта към днешна дата и какви мерки са предприети от Ваша страна с цел навременното му завършване? На какъв етап са изпълнението на всички дейности по проекта?

За чия сметка ще бъдат поети разликите между договорираните средства по програмата и подписаните договори с изпълнителите? 

Има ли вероятност от загуба на финансови средства и от налагане на финансови корекции при ненавременното изпълнение на част от дейностите по проекта?

 

Очаквам в най-скоро време МРРБ и община Варна да отговорят и ремонтните дейности да стартират, защото е недопустимо 2 години този проект да стои на „трупчета“ и жителите на район „Владислав Варненчик“ да нямат условия, в които да провеждат културни мероприятия.“, категоричен бе инж. Коста Стоянов.

 

Той припомни, че проектът включва топлинно изолиране на покриви, външни стени и подове, в т.ч. съпътстващи дейности, предвид амортизирания сграден фонд, компрометираната външна мазилка и бетонно покритие, както и течовете от покрива; подмяна на прозорци и врати с цел подобряване на топлоизолацията на сградата; ремонт и реконструкция на съществуващата ВиК инсталация; монтаж на противопожарни врати с антипаник брави и осигуряване на необходимите уреди за първоначално пожарогасене, подмяна на тръбна топлоизолация на термопомпени агрегати, изграждане на мълниезащитна инсталация, изграждане на достъпна среда в сградата, благоустрояване около сградата, включително достъпна среда, обособяване подход към младежкия клуб в тяло „А“.

 

Реализирането на проектните дейности ще доведе до по-висока енергийна ефективност и ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление в сградата. Ще се подобрят микроклиматът на работещите в читалището, както и условията за пребиваване за посетителите – възрастни, младежи и деца. Достъпът и мобилността на хората с увреждания ще бъдат подобрени. Всичко това ще подобри състоянието на сградата, ще се повишат посещаемостта на обекта и интереса към културния живот в района, което ще доведе до модернизирането този културен обект в гр. Варна. Крайният срок за приключване на проекта е 23.12.2023 година. 

 

Актуално

Деян Николов: Сглобката  продават позиции в общинските дружества, купуват общински съветници, ДАНС и Прокуратурата трябва да се самосезират

Костадин Костадинов: България вече е фактор – в Европарламента се формира нова група, а „Възраждане“ е инициатор

Георги Георгиев: Ще осигурим навременна и адекватна помощ на хората с увреждания с нови изменения в закона

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!