Коста Стоянов, „Възраждане“: Изработването на Национална наредба за преместваемите обекти е необходима, за да се премахне корупцията

Инж. Коста Стоянов – народен представител от парламентарната група на „Възраждане“ , участва днес в кръгла маса, организирана от Камарата на архитектите в България (КАБ), съобщиха от пресцентъра на партията. В рамките на събитието бяха обсъдени важни теми, касаещи работата на Камарата на архитектите в България и механизмите за преодоляването им. 

„Кръглата маса бе с фокус, насочен към законодателни инициативи от страна на Камарата на архитектите – свързани с намаляване на административната тежест и премахване на дублирани функции в закона, за които КАБ има конкретни предложения. В голямата си част предложенията бяха подкрепени от всички представители на партиите, които присъстваха. Като представител от партия „Възраждане“ заявих, че подкрепяме инициативите за законодателни промени на архитектите, но би следвало да бъдат по-подробно обсъдени и изчистени.“, коментира още Стоянов. 

 Той добави, че е необходимо време за изработването на нов Закон, което би могло да се случи при Народно събрание с по-дълъг срок на работа. 

 Сред обсъжданите теми бяха утвърждаване на водещата роля на Главния проектант, който да носи пълната отговорност за качеството, законосъобразността и изпълнението на инвестиционните проекти,  а така също и създаване на Национални наредби за преместваемите обекти, както и за зелената система. 

 „Целта е те да заменят многобройните общински наредби с противоречиви норми, които утежняват административните процедури и създават корупционна среда.“, коментира още народният представител от „Възраждане“.

 Инж. Коста Стоянов е народен представител от групата на „Възраждане“ – втори мандат. В 48 Народно събрание беше председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. За периода, в който председателстваше комисията, активно работи с браншовите организации като представители на професионалните гилдии пряко ангажирани в сектора. Практика, която възнамерява да продължи, да развива активно и като народен представител в 49 Народно събрание.

Актуално

Европейски лидери пристигат в столицата по покана на „Възраждане“

По покана на „Възраждане“ в София пристигат лидери на европейски партии

Костадинов и Стоянов от „Възраждане“ се срещнаха с Никола Дюпон-Енян

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!