Климент Шопов: Нужен е участък на пожарната в град Кермен 

Климент Шопов: Нужен е участък на пожарната в град Кермен 

Народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов зададе въпрос на министъра на вътрешните работи, във връзка с възможността за откриване на управление по Пожарна безопасност и защита в град Кермен, община Сливен.

“Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася големи, непредвидими и често непоправими щети. За постигане на добро качество на живот е необходимо да се прилагат мерки за осигуряване на пожарна безопасност, тъй като, освен големите загуби на дом, имущество и ценности, пожарът може да застраши живота на най-близките хора. Една от тези мерки е държавата да осигури необходимата пожарогасителна и спасителна дейност в защита на населението от органите на Пожарна безопасност на Министерството на вътрешните работи” заяви Климент Шопов от “Възраждане”.

Той посочи също, че често опасните въздействия на пожара върху организма се подценяват – от разпалването на пожар в дома до разрастването му до животозастрашаващи размери, са нужни само 30 секунди.  До втората минута, пожарът е погълнал цялото помещение, от което е започнал. В рамките на пет минути цялата къща е в пламъци, а ако в нея има живущи и те не са могли да се евакуират, в рамките на пет минути от развиване на пожара, би могло те да загинат.

“Град Кермен в община Сливен се намира на около 24 километра от най-близката районна служба по Пожарна безопасност, която се намира в град Сливен. Най-отдалеченото населено място, село Биково в този район е на 33 километра от най-близката пожарна. Ако се открие участък на службата по Противопожарна отбрана в град Кермен, то този участък ще може да осигури необходимата помощ на девет населени места – село Николаево, село Младово, село Глуфишево, село Биково, село Панаретовци, село Скобелево, село Бозаджии, село Чокоба и село Ковачите”, заяви Климент Шопов от “Възраждане”.

В отговор, министърът на вътрешните работи посочи, че за създаването на нов участък Пожарна безопасност и защита на населението е необходимо, както обезпечаването на щатни бройки, така и на подходящ имот, в който участъкът да бъде разположен. Според него, към настоящия момент е налице обективна невъзможност за създаване на ново структурно звено, но е налице възможността да се създадат доброволни формирования от кмета на Общината, които се изграждат на териториален принцип, за самостоятелни действия и за подпомагане на основните части на единната спасителна система, като действията, които те изпълняват, включват и такива за ограничаване или елиминиране на пожари. Той посочи и, че към 27 ноември 2023 година, на територията на община Сливен са създадени две такива доброволни формирования, с общо 20 доброволци, взето е решение за създаване на доброволни формирования и в град Кермен.

Народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов репликира министъра, като посочи, че е наличен  подходящ имот за създаване на районна служба по Пожарна безопасност, който се е използвал и преди и е общинска собственост, а що се касае до запазването на човешки живот – всеки един спасен такъв е нещо значимо.  По отношение на доброволческите отряди отбеляза, че винаги е добре да има такива и тяхната помощ се цени, но не могат да бъдат равнопоставени на един участък, в който има автомобили, екипировка, дежурни и служители, които са тренирани и обучени да реагират в специфичните условия на възникнал пожар.

“Абсолютно необходимо е изграждането на участъци за Пожарна безопасност, дори в малките населени места. Нека живеещите там се чувстват в безопасност и да не се страхуват”, заяви в заключение Климент Шопов от “Възраждане”.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!