Искра Михайлова от „Възраждане“: Комисията по енергитика одобри мораториума на „Възраждане“ и предстои гласуване в Пленарна зала

Миналата седмица от „Възраждане“  внесоха в Народното събрание искане за мораториум върху всички сделки с терени на „Мини Марица-изток“ ЕАД до приемане на актуална Национална енергийна стратегия, както и до приемане на Стратегия за цялостното развитие на минно-енергийния комплекс „Марица-изток“, включваща всички действащи дружества в него. Мораториумът беше гласуван почти единодушно на заседание на комисията по енергетика и предстои гласуването му в Пленарна зала.

Причината за искането е рискът от раздаване „на парче“ на стотици декари земи на мините по време на управлението на служебното правителство на президента Румен Радев. От партията припомнят, че тогава течаха разговори за абсолютно безвъзмездното даване на терени и електропреносната инфраструктура в тях на частни фирми за период от 30 години. Водеха се и разговори за дългогодишни договори за изкупуване на електроенергия, произвеждана от частници, независимо от динамично променящата се обстановка и с неясен обществен, но твърде ясен частен интерес. Коментирани бяха и опции за рекултивация на терени от частни фирми без никакъв опит в този вид специфична и високорискова за екологията дейност. Въпросните преговори бяха спрени след остра реакция на старозагорските народни представители на Възраждане Искра Михайлова и Даниел Проданов, синдикати и граждани на региона.

Затвореният цикъл на производство в комплекса е гаранция за десетки хиляди работни места и за независимостта на България по отношение производството на електроенергия. Държавните мини, в които се добиват въглища, захранват с ресурс държавния ТЕЦ 2, което прави производството на ток за домакинства и бизнес в България абсолютно независимо от външни фактори, на каквито бяхме свидетели през последните години – ковид и икономическа кризи, военни конфликти и международни договорни отношения. Всяка инвестиция, преустройство или модернизация на комплекса трябва да  бъде разглеждана първо като актив и възможност за държавните дружества, и в полза на цялото българско общество преди да се предприемат крачки към раздържавяване и приватизация в полза на няколко частни лица.

Мораториумът включва извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, както и с недвижимо имущество държавна или общинска собственост, попадащо в обхвата на границите на концесионната площ по силата на сключения на 11.08.2005 Концесионен договор между Министерски съвет на Република България и концесионера „Мини Марица-изток” ЕАД.

Мораториумът се налага до приемане на актуална Национална стратегия в областта на енергетиката, която включва актуална Стратегия за развитието на комплекса “Марица-изток”.
С уважение, 
Екипът на „Възраждане“

Актуално

Европейски лидери пристигат в столицата по покана на „Възраждане“

По покана на „Възраждане“ в София пристигат лидери на европейски партии

Костадинов и Стоянов от „Възраждане“ се срещнаха с Никола Дюпон-Енян

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!