Кандидатите за народни представители на Възраждане инж. Коста Стоянов, арх. Николай Ненов и Сергей Христов се срещнаха с представители на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Съюза на ландшафтните архитекти.

В рамките на събитието бяха коментирани важни за Варна и региона проблеми, които чакат своето решение от години.

Бяха обсъдени и идеи за законодателни инициативи, свързани с въвеждането на ролята на водещия проектант и двуфазното проектиране, дигитализацията и електронните досиета на проектната документация.

Браншовите организации обърнаха внимание на факта, че голяма част от администрациите бавят нарочно строителния процес и би следвало да се въведат конкретни срокове, както и наказания при неспазването им.

„Строителният бранш е пряко зависим от общинските администрации, които обаче много често забавят документите, а това се отразява изключително негативно на инвестиционните намерения. Необходимо е бюрокрацията в администрациите да бъде съкратена, за да може бизнесът да работи пълноценно“, отбеляза инж. Стоянов.

На срещата беше отбелязано досегашното положително сътрудничество на строителния сектор и „Възраждане“ в законодателната сфера, а така също бяха обсъдени проблемите с инфраструктурата в областта.

„И в следващото Народно събрание моят фокус ще бъде насочен активно върху инфраструктурата, която в последните години е оставена на самотек. Като народен представител от Варна съм обиколил всички общини и категорично мога да заявя, че положението е лошо, наистина лошо”, посочи Коста Стоянов.

Браншовите организации в строителния сектор обърнаха внимание, че във варненския регион съществува сериозен проблем с ел. захранването и присъединяването на новите обекти към мрежата на електроразпределителното дружество.

„Този проблем става все по-осезаем. Градът се развива, но мощностите не могат да поемат натоварването. Освен в чисто битов план, този проблем се отразява негативно и на бизнеса, който не може да функционира адекватно, когато има проблем с тока. Това е сериозен проблем, върху който ще се концертираме в следващите месеци“, добави кандидатите за народни представители от „Възраждане“ и допълниха, че ще  съдействат за решаване на този важен за развитието на региона процес.

„Възраждане ще продължи да си комуникира и взаимодейства и занапред със строителния сектор с цел подобряване на инфраструктурата във Варна и Варненския регион“, каза в края на срещата инж. Коста Стоянов.

Ландшафните архитекти изказаха и специални благодарности на Възраждане за тяхната подкрепа срещу приемането на внесения от ГЕРБ законопроект за промяна на ЗУТ, който на практика щеше да ги заличи от правоспособността за упражняване на професията им.

Възраждане е с номер 12 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *