Защитена местност край Пловдив застрашена от унищожаване с помощта на държавните институции

Защитена местност край Пловдив застрашена от унищожаване с помощта на държавните институции

Защитена местност е предвидена да се превърне в кариера за добив на подземни богатства с решение на Министерски съвет, разгледано на 26 октомври 2022 г. Решението за предоставяне на концесията е внесено от министъра на енергетиката и е обнародвано в Държавен вестник на 4 ноември 2022 г. …

Местността ще бъде дадена на концесия за 35 години, като концесионният договор трябва да се сключи в рамките на 6 месеца от влизане в сила на решението.

Това ще ощети финансово общината и държавата, тъй като очакваните концесионни плащания за целия период на договора са около 700 хил. лв., т.е. едва по 20 хиляди лева годишно, или по-малко от 55 лв. на ден.

Очевидно е, че институциите  от години действат заедно в опита си да унищожат местността, защото  РИОСВ-Пловдив още през 2016 година  с решение (№ ПВ-37-ПР/2016) на регионалната инспекция  определя  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, тъй като изграждането на кариера „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.”

Местността „Делчевото-2” се намира между три родопски села – Червен, Горнослав и Добростан. Местност, която е в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000: „Родопи Средни” и „Добростан” и буферната зона на биосферен парк „Червената стена”, който през 2017 година става част от световната мрежа на биосферни паркове към ЮНЕСКО, в който има десетки видове защитени птици, диви животни и растения, много от тях вписани като застрашени от изчезване видове в Червената книга на България.

В тази местност се предвижда изграждането на кариера за добив на мрамор и баластра на един километър от с. Горнослав, на километър и половина от с. Червен и на два километра и половина от с. Добростан и според РИОСВ – Пловдив няма нужда от оценка на въздействието върху околната среда.

Проектът  ще нанесе необратими щети върху околната среда и качеството на живот в района, където на няколко километра от домовете на стотици български граждани ще се чува звук от взривове, хидравлични чукове, силен шум и др.

За институциите в областта явно няма никакво значение, че това са местности с изключително чист въздух, пчелини, овощни градини и лозя, както и с уникална природа и чисти планински потоци, които през последните години привличат все повече посетители и са се превърнали в източник на поминък за десетки семейства в района.

Структурата на „Възраждане“ в Пловдив и Асеновград се противопоставя на взетото решение от Министерски съвет и започват поредица от разговори с граждани и институции, за да предотврати унищожаването на местността.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!