Даниел Проданов предлага забрана за ЛГБТ пропаганда в училищата

Даниел Проданов предлага забрана за ЛГБТ пропаганда в училищата

Народният представител от „Възраждане“ Даниел Проданов ще защити в Комисията по образованието днес  Законопроект за изменение и допълнение  на Закона за предучилищното и училищното образование, в който се предвижда забрана за извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност,  различна от биологичната.
От „Възраждане“ държат ясно да се конкретизира също така, че  „нетрадиционна сексуална ориентация“ е различно от общоприетите и заложените в българската правна традиция схващане за емоционално, романтично, сексуално или чувствено привличане между лица от противоположни полове.
Според Конституционния съд традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, тоест съществуването на два противоположни пола – мъж и жена, като биологичният пол е детерминиран по рождение.
„С представения законопроект предлагаме изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищно образование, които имат за основна цел недопускане в българската образователна система на налагащата се в последните години публична пропаганда на модели на нетрадиционна сексуална ориентация и неприемливи алтернативи на полова идентичност, различна от биологичната. Обнародването на законопроекта ще доведе до ползи за цялото гражданско общество чрез гарантиране на безпрепятственото упражняване на възпитателните функции на образователната система, насочени към формиране на основните традиционни християнски семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската образователна и правна традиция.“, допълни още Даниел Проданов.
Това е последователна политика на „Възраждане“, която в момента прави сходни предложения и в общинските съвети.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!