Даниел Проданов от „Възраждане“ предлага забрана на пропагандата  на „нетрадиционна сексуална ориентация“ в българското училище

Даниел Проданов от „Възраждане“ предлага забрана на пропагандата  на „нетрадиционна сексуална ориентация“ в българското училище

„Възраждане“ предлага това да се случи с промени в Закона за предучилищното и училищно образование, предложение, за които бяха внесени от парламентарната група

     В мотивите на предложението е изписано, че според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, тоест съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол, според решение на Конституционния съд на Република България. Именно затова и конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Република България, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски, определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в с основоопределящо положение в конституционната уредба.

Наложената в последните години публична пропаганда на  неприемлив модел на нормализиране на нетрадиционна сексуална ориентация, особено на фона на тежката демографска криза в България, както и разполагането на рекламно-информационни елементи, пропагандиращи подобни социокултурни модели, включително в непосредствена близост до учебни заведения, по никакъв начин не съответства с българската правна традиция. Със своята неутвърдена и неразвита психика, подрастващите са най-податливи на такъв тип пропаганда, поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за информация, която получават в гореспоменатите аспекти. В духа на българската образователна традиция системата на образованието има две основни и неделими функции – образователна и възпитателна. Именно възпитателната функция на българското училище като държавна институция следва да не  се допуска популяризирането или подстрекаването, по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната.

Предложените промени следва да се отразят положително и в посока затвърждаване на традиционните основни християнски семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската културна, образователна и правна традиция. Вносителите предлагат промени в чл. 11 ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование като тя се изменя и придобива следния вид:

  • 1. В чл. 11 ал. 2 се изменя и придобива следния вид:

„(2) В системата на предучилищното и училищното образование се

забраняват действия свързани с:

  1. Налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;
  2. Осъществяването на политическа и партийна дейност;
  3. Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по

какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи

свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне

на полова идентичност различна от биологичната;

  • 2. В В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и

допълнения:

  1. Създава се нова т. 16:

16 „Нетрадиционна сексуална ориентация“ е различно от общоприетите и

заложените в българската правна традиция схващане за емоционално,

романтично, сексуално или чувствено привличане между лица от

противоположни полове.“

  1. Досегашните т. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 стават съответно т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

Поводът за внесения законопроект е поредният случай в град Стара Загора, в който на метри от училище беше поставена реклама на „нетрадиционна сексуална ориентация“.  В последните години това е поредният случай, в който на вниманието на подрастващите се предлага подобно съдържание, над което няма контрол. Налагането на такъв е най-ефективно чрез законодателна промяна. Законопроектът е изготвен от народният представител от „Възраждане“ избран от Старозагорски регион – Даниел Проданов и екип от експерти, част от структурата в град Стара Загора.

Целият законопроект може да вдите тук: – https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165203

Актуално

Петър Петров и министърът на МОСВ с поредна проверка за незаконни сметища в монтанско

Костадин Костадинов: Важните за  България решения да се взимат  от 50 Народно събрание

Костадин Костадинов: „Възраждане“ скоро ще управлява и ще освободим Кърджали от мафията

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!