Даниел Петров от „Възраждане“:  Ще сезираме Прокуратурата за намерението на министъра на финансите да пусне за продажба 20 % от земите от Държавния поземлен фонд

Даниел Петров от „Възраждане“:  Ще сезираме Прокуратурата за намерението на министъра на финансите да пусне за продажба 20 % от земите от Държавния поземлен фонд

Декларация от трибуната на Народното събрание, прочетена от  Даниел Петров – народен представител от „Възраждане“, избран от област Габрово

 През изминалата седмица всички ние, както и цяла България, научихме нещо смущаващо.За да осигури приходната част на Бюджет 2024 г., министърът на финансите Асен Василев възнамерява да пусне за продажба чрез поименни компенсационни бонове близо 700 000 декара земи от Държавния поземлен фонд с прогнозен приход от 340. млн. лева. Това е над  1/5 от земята, която стопанисва Министерство на земеделието и храните. Това е земеделската земя, чрез която се оземляват малките земеделски производители, това са пасищата, мерите и ливадите, които се ползват от българските животновъди, това е земята, чрез която се компенсират земеделските производители, поставени в неравностойно положение спрямо големите такива в условията на монопол и други неблагоприятни обстоятелства.

На свой брифинг Асен Василев отрича да има заложени такива приходи в бюджета за 2024 от продажбата на държавна земеделска земя.

Отрече и излъга.

На въпроси от журналисти дали средствата не са заложени в бюджетната прогноза за 2025 година, която е неразделна част от Закона за държавния бюджет и влиза в сила с приемането му, той отговори:„

‚Нито в бюджета, нито в бюджетната прогноза за 2025.г.“
Но в бюджетната прогноза, която е публична, има приход от точно 340 млн. лева.
Още по-интересното е, че има и становище от Министерството на земеделието, което е негативно, но дава допълнителна тежест за лъжата на финансовия министър Асен Василев.
След като бъде приет бюджет 2024, заедно бюджетната прогноза за 2025 и 2026  година, същият ще има правно основание от 01.01.2024 година да продава и задължи Министерството на земеделието да осигури тези 340 млн. лева в рамките на календарната 2024 г., за да могат да бъдат използвани през 2025 г., в която бюджетна прогноза са заложени.

Ние от „Възраждане“ категорично възразяваме срещу това намерение на Асен Василев и напомняме, че в Конституцията на Република България е записано следното:

Чл. 18. (6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото.

Чл. 21.
(1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.

Съгласно чл.35, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи „Участници в търговете за земеделски земи от Държавния поземлен фонд могат да бъдат единствено притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи.“

Всички ние си спомняме как се получаваха и колко струваха навремето поименните компенсаторни бонове. Освен това тези бонове могат да се търгуват без ограничения. Тук остава отворен въпросът някой знаел ли е предварително за намеренията на министъра на финансите. Имало ли е засилено търсене на такива бонове през последните няколко месеца? Това са важни въпроси, на които трябва да се отговори, защото съгласно ал.5 на същия този член 35 се казва, че едва четиридесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от Държавния поземлен фонд се заплащат от спечелилия участник с парични средства – останалите 60% от цената се изплаща именно с такива поименни компенсационни бонове.

Това само по себе си означава, че И тази мярка е куха – т.е. поредната схема, с която богати хора с много компенсаторки ще станат още по-богати от придобиването на големи масиви обработваема земя и същевременно около 200 от предвидените 340 млн. лева фактически няма изобщо да влязат в хазната.

Това означава също, че под предлог в Бюджет 2024 да се заложи един изкуствен 3-процентен дефицит, ще се даде възможност определени лица да купят за жълти стотинки една пета от Държавния поземлен фонд на България.

В този смисъл заявяваме, че Министерство на финансите в лицето на министър Асен Василев се готви да извърши нарушение  на Конституцията на Република България и поредното национално предателство.

Ние от „Възраждане“ се обявяваме категорично против това намерение и ще сезираме отговорните институции, в това число и Прокуратурата.

Актуално

Деян Николов: Сглобката  продават позиции в общинските дружества, купуват общински съветници, ДАНС и Прокуратурата трябва да се самосезират

Костадин Костадинов: България вече е фактор – в Европарламента се формира нова група, а „Възраждане“ е инициатор

Георги Георгиев: Ще осигурим навременна и адекватна помощ на хората с увреждания с нови изменения в закона

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!