Групата на “Възраждане” в Общински съвет Карлово: Извършват се действия, в грубо нарушение на правилника 

Групата на “Възраждане” в Общински съвет Карлово: Извършват се действия, в грубо нарушение на правилника 

Проведе се  сесия на Общински съвет Карлово, където в нарушение на действащия към момента на откриването на сесията на Общински съвет, правилник се внася допълнителна докладна под точка единадесет, а 23 докладни не са разгледани от постоянните или временните комисии. Това е в нарушение на чл. 64 на към момента действащият правилник.

Общинските съветници на “Възраждане” Петя Кирова и Владимир Гунчев  се противопоставиха на това нарушение и направиха предложения на заседанието да бъдат разгледани само точките приемане на нов Правилник за организация и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация и точка две – избор на постоянни комисии към Общински съвет.

Предложението беше отхвърлено и Общинския съвет  продължи да приема докладни нарушавайки чл. 64 от Правилника.

Важните докладни, по които няма прозрачност и не са разгледани от постоянни комисии към ОС Карлово са: Актуализация и вътрешно компенсирани промени в бюджета на Община Карлово за 2023 г. ;  докладни, относно увеличаване стойността на договори за финансиране на допустими проекти като става въпрос за увеличение на заема с 15%. Не е ясно дали е имало нужда от подобно увеличение с оглед на факта, че ремонтните дейности за един от туристическите обекти са приключили, за другите обекти няма никаква предоставена информация и оценка на извършените до момента строителни и ремонтни дейности, необходимостта от допълнителни средства, отчет на полученото и разходваното. Става въпрос за следните обекти: „Куршум джамия“, „Патевата къща“ и проект „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, като за последния увеличението е от 983 669 лв на 1 074 234,70лв.

Докладните, касаещи изграждане на фотоволтаични електроцентрали  в местност „Дъбенските лозя“, с. Дъбене, площ 3105 кв.м. местност „Минтишлиско“, с. Марино поле, площ 44 994 кв.м. и изграждане на подземна кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала в местност „Мранчово“, с. Дъбене, площ 95 715 кв.м.; Три докладни, относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г, което ще рече: вземане на решение за отдаване на търг на общинска земя, върху която лица от ромски произход имат построени незаконни къщи/постройки с цел бъдещото узаконяване на същите постройки-незаконно строителство. Трите имота са в с. Иганово, ромската махала, площ на парцелите:444 кв. м., 408/ кв.м. и 401 кв.м.

“Недопустими са извършените действия, в пълен разрез с Правилника за дейността и организацията на Общински съвет Карлово. От “Възраждане” категорично се разграничаваме от подобни действия и остро ги осъждаме. Какво мислите за честността и интегритета на управление и ръководство, което погазва Правилника, който самото то е приело”, коментира общинският съветник от “Възраждане”, Петя Кирова пред граждани.

Актуално

Костадин Костадинов: Няма значение кой е министър-председател, ако не зачита волята на българския народ

С промяна в Изборния кодекс на „Възраждане“ можем да спрем манипулирането на изборните резултати

Костадин Костадинов: „Възраждане“ с пълна подкрепа за Доналд Тръмп

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!