Гражданите и предприемачите на община Лом не заслужават увеличаване на данъците 

Гражданите и предприемачите на община Лом не заслужават увеличаване на данъците 

 Съгласно разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ, Общинският съвет определя с наредба размера на данъка, в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Съгласно чл. 14 от Наредбата на Общински съвет на Лом за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лом, размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Това е една от високите ставки, на територията на България, въз основа на която се определя съответният данък на недвижим имот в дадената община. Данъчната ставка, понастоящем е висока не само в Община Лом, но и във всички общини на територията на страната ни. Въпреки това,  управляващата коалиция настоява за драстично увеличение на данъчните оценки, на база приетите от Министерски съвет (МС) законодателни промени. Посочената промяна ще рефлектира сериозно  върху данъчната тежест и добросъвестните данъкоплатци. Гражданите и предприемачите на Община Лом и на която и да е било община в България, не заслужават повишаване на данъците в условията на настоящата тежка икономическа, социална криза, инфлация и безработица. При запазване на нивата на данъчната ставка на посочения данък, това би довело до увеличаване на ефективното данъчно бреме върху гражданите, бизнеса и инвеститорите.

Едно данъчно облекчение пък, посредством намаление на данъчната ставка, би спомогнало за корекцията на фискалната тежест и справедливото съобразяване на размера на данъка с платежоспособността на данъкоплатеца, който го заплаща. От друга страна, въвеждането на данъчни преференции и облекчения е сигнал за ангажимента на държавата да улесни предприемачите и чуждестранните и местни инвеститори, което е от изключителна полза за Община Лом и за местния бюджет. Това са и причините, които налагат приемането на посоченото по-долу изменение и допълнение в действащия закон.

Целите, които се поставят с предложеното изменение и допълнение на разпоредбата са да се предвиди облекчаването на съществуващи обществени данъчни отношения, като досегашната правна уредба на отношенията да бъде изменена и съобразена с тежките икономически и социални условия, с инфлацията и безработицата, в които живеят гражданите и данъкоплатци на Община Лом. Намаляването на данъка означава определена финансова помощ за данъкоплатеца.

Предвид всичко гореизложено и предвид необходимостта от изменение и допълнение на посочените по-горе данъчно-обществени отношения, от “Възраждане-Лом” предлагат намаляване на данъчната ставка от 2,0 на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Като мотиви за посочените предложения, общинските съветници от “Възраждане-Лом” посочиха огромния финансов натиск, който ще бъде оказан върху съвестните данъкоплатци и предприемачите. А всичко това ще се случи на фона на тежката финансова, икономическа и социална криза и естествено съпътстващите ги инфлация и безработица. Предлаганата промяна цели да гарантира, да облекчи и да подобри качеството на живот на гражданите на община Лом и да облекчи и насърчи предприемачите и инвеститорите, а намаляването на данъка означава определена финансова помощ за данъкоплатците, както и привличане на чужди инвестиции.

Актуално

Костадин Костадинов: Няма значение кой е министър-председател, ако не зачита волята на българския народ

С промяна в Изборния кодекс на „Възраждане“ можем да спрем манипулирането на изборните резултати

Костадин Костадинов: „Възраждане“ с пълна подкрепа за Доналд Тръмп

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!