Вътрешна политика

Превръщане на българското население в един силен, разумен и достоен народ.
  • Ние смятаме, че нацията представлява венеца на българското социално развитие и като такава, следва да бъде съхранена на всяка цена. Българската нация е сбор от индивиди с българско самосъзнание и българска културна принадлежност, обединени от обща държавност. В условията на постмодерната либерална демокрация обаче, тази логична и проста истина, все по-често започва да се оспорва.
  • Свидетели сме на процес, при който характерната за народа ни толерантност се е превърнала в недостатък и днес се използва като оръжие срещу нас. Ние се обявяваме против всички политики, основани на малцинствен или етнически принцип. Считаме, че възможността да се черпят привилегии вследствие на принадлежността към някакво етническо, религиозно, сексуално или друго малцинство са основание, вместо за интегрирането му – за сегрегирането и капсулирането на това малцинство. Опита да се насади съзнанието, че всеки индивид е такъв, какъвто се чувства или какъвто му хрумне, според моментното настроение, ние считаме за дълбоко погрешен и разединяващ. Ние се обявяваме против предоставянето на каквито и да било привилегии, основани на етническа, верска, политическа или друга основа. Категорично се противопоставяме на опитите българската нация да бъде унищожена посредством изкуствено предизвикани имигрантски и бежански вълни.
  • Държавата е единствената позната организационна форма, в която голяма група от хора съумява да се грижи самостоятелно за своите членове, за тяхната икономическа и политическа свобода, за тяхната външна и вътрешна сигурност, за техните права,  правосъдие и правораздаване, да се администрират обществените дела и да се подсигурява бъдещето  Националната държава е единственият инструмент, чрез който е възможно  да осигурим  суверенитета, националната независимост и териториалната цялост на българската нация.
  • Конституцията е основен закон, стожер на съгласието в обществото и в държавата. Тя трябва да се изучава и разбира – и от гражданите, и от законодателите. Трябва да се разшири кръгът от лицата, които могат да отправят запитвания към  конституционния съд в случай че са нарушени конституционни права и свободи. Конституцията не трябва „да се ремонтира“ при всеки повод – напротив – тя трябва да остане стабилна във времето като основополагащ документ.
  • В средно и далечно бъдеще, когато Българския избирател ще съумее да изгради  компетентен законодателен орган, Конституцията трябва внимателно и с консенсус да се промени в посока на разделение на властите и отчетност на всяка от тях пред суверена – тоест пред избирателя
  • Езикът – като средство за общуване и като носител на нашата културната идентичност, на традициите и самосъзнанието на нашия народ  е от особено значение за запазването на нашата културна идентичност и национална самобитност. Необходима е решителна намеса за неговото съхраняване.  Официален език е българският език  и той трябва да се говори безупречно от националната и местна администрация и на обществени места на територията на цялата страна.

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!