„Възраждане-Монтана“ предлага размерът на данъка върху недвижимите имоти да се намали от 1.5 на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот

„Съгласно разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ, Общинският съвет определя с наредба размера на данъка, в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.. Съгласно чл. 15 от Наредбата на Общински съвет на Монтана за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана,  размерът на данъка върху недвижимите имоти е 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Това е една от високите ставки, на територията на Република България, въз основа на която се определя съответния данък недвижим имот в съответната община.“, е вписано в предложението на общинските съветници от „Възраждане“ в град Монтана.

Те реагират остро  на намеренията на управляващата коалиция да повиши още данъците като са категорични, че исканата промяна ще рефлектира сериозно  върху данъчната тежест и добросъвестните данъкоплатци, които ще са потърпевши от повишаването на данъците в условията на настоящата тежка икономическа, социална криза, инфлация и безработица. Дори запазването на нивата на данъчната ставка на посочения данък, това би довело до увеличаване на ефективното данъчно бреме върху гражданите, бизнеса и инвеститорите. Едно данъчно облекчение пък, посредством намаление на данъчната ставка, би спомогнало за корекцията на фискалната тежест и справедливото съобразяване на размера на данъка с платежоспособността на данъкоплатеца, който го заплаща. От друга страна, въвеждането на данъчни преференции и облекчения е сигнал за ангажимента на държавата да улесни предприемачите и чуждестранните и местни инвеститори, което е от изключителна полза за Община Монтана и за местния бюджет. Поради това „Възраждане-Монтана внася в общинския съвет  предложение размерът на данъка върху недвижимите имоти да се намали от 1.5 на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Общинските съветници настояват предложението да бъде бъде публикувано в за консултации в четиринадесет дневен срок.

Целта, която има предложението на „Възраждане“ е да гарантира, да облекчи, да подобри качеството на живот на гражданите на Община Монтана и да облекчи и насърчи бизнеса и инвеститорите в общината. Намаляването на данъка означава определена финансова помощ за данъкоплатеца, както и привличане на чужди инвестиции.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват