„Възраждане“: Защо светът осъжда агресията в Украйна, а за агресията в Нигер остава с широко затворени очи?

„Възраждане“: Защо светът осъжда агресията в Украйна, а за агресията в Нигер остава с широко затворени очи?

Анализ, който показва как информацията в медиите формира нагласи – агресия или намеса има в Нигер

Екипът ни си постави амбициозната задача да покаже какво място намира в медиите информацията за два сложни  геополитически въпроса. Разбира се, това което чете българинът, формира нагласите му, факт добре разпознат от различни велики сили като САЩ, които инвестират огромен ресурс в медиите уж, за да ги развиват, а всъщност ги овладяват.

Анализът е на база  съотношението на броя публикации (общо 1205), описващи действията на Русия в Украйна и започващите действия на Франция в Нигер като агресия за периода 27.07.23 – 11.08.23. (Снимка с графика 1)

От графиката е видно, че публикациите, описващи действията на Русия като агресия, са около 25 пъти повече от тези, описващи действията на Франция в Нигер като агресия.

От тук възниква логичният въпрос: Дали причината за това не е много по-големият обществен и медиен интерес към събитията в Украйна? Съвсем естествено ли е  да се пише повече за войната в Украйна, отколкото за която и да е африканска държава? Въпрос, чийто логичен отговор за да бъде намерен, е добре да анализираме не само колко, но и как се пише за двете събития.

За да имаме пример за сравнение ще се върнем малко по-назад в историята. От гледна точка на американската пропаганда, участието на САЩ във виетнамската война е „намеса“ (intervention), а участието на СССР във войната в Афганистан е „агресия“ (invasion, aggression). Или според американската пропаганда  действията на „добрите“ са намеса, а на „лошите“ са агресия, според целите, чието постигане следва пропагандата им.

Нека сега да сравним като процентно съотношение броя публикации (общ брой 898), описващи действията на Русия в Украйна като „агресия“ с тези, описващи ги като „намеса“ (Снимка с графика 2).

Практически няма публикации, описващи действията на Русия в Украйна като „намеса“. Може би, защото ако имаше наличие на подобни публикации, би означавало, че пропагандата на САЩ работи за Русия.

А сега да сравним като процентно съотношение за същия период броя публикации (общ брой 279), описващи действията на Франция в Нигер като „агресия“ с тези, описващи ги като „намеса“ (снимка с графика 3).

Виждаме, че повечето от медиите описват действията на Франция като намеса.

Изводите от този анализ са, че  действията на Русия са „агресия“, а на Франция – „намеса“. Добрата новина е, че има и медии, които не използват пропагандното клише „намеса“ за действията на Франция в Нигер и вероятно и те са причината САЩ непрекъснато да увеличава финансовия ресурс за медии в страната ни, за да заглуши свободното слово, а не за да развива медиите.

Актуално

Георги Хрисимиров

Костадин Костадинов от „Възраждане“: Ние, българите, заслужаваме честно, достойно и ефективно управление

„Възраждане“ ще подкрепи само правителство с мандат на Възраждане

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!