СКАНДАЛНО! Докато твърди, че проявява отговорност, правителството ни води към поредната криза! Закрива АЕЦ Козлодуй!

Онзи ден настоящият премиер на България е подписал документ, с който държавата ни се задължава да закрие АЕЦ Козлодуй до края на 2027 г. В същото време не е направено нищо, за да се защити въглищната ни индустрия и производството на електроенергия от ТЕЦ-овете, за разлика от Полша и Чехия. По този начин държавата ни постепенно се обрича да се превърне от енергийно независима и износител на електроенергия, в енергийно зависима и вносител на такава. Причината е в това, че нищо не се прави, а само се говори. България е на прага на това да загуби основните си източници на производство на електроенергия, без да си е осигурила алтернатива - близо 80% от потреблението на електроенергия у нас се задоволява от ТЕЦ и АЕЦ.  Нека да внесем малко повече яснота по темата.

Относно АЕЦ:  Както вече уточнихме, АЕЦ Козлодуй ще се закрие до 2027 г, като тя задоволява от 30 до 45 % от потреблението на ел. енергия в България. Проектът АЕЦ Белене, въпреки говоренето от страна на правителството, се оказа че трябва да  започне почти отначало, което означава евентуална реализация на проекта след 2030 г. Проект за изграждане на 6 и 7 блок в АЕЦ Козлодуй все още не се предвижда, въпреки че чисто технологично и без да е стартирал е в по - напреднала фаза от АЕЦ Белене.

Относно ТЕЦ : Според действащите регламенти в ЕС, всяка форма на държавна помощ за въглищния бизнес след 2025 г. ще бъде забранена. В тази връзка, правителството не прави нищо за удължаването на този срок, а само говори, че ще направи . В случай че не бъдат предприети мерки за запазване на така наречените плащания за разполагаемост след 2025 г., тези производства ще спрат. Трябва да се отбележи, че ТЕЦ-овете задоволяват около 30 - 60% от потреблението на ел. енергия в страната.  В случай че така нареченият механизъм за капацитет все пак бъде реализиран, това би удължило живота на централите, поне докато не се приемат новите изисквания за сероочистване . Към момента тези изисквания се покриват от българските ТЕЦ-ове и в случай че няма промяна, би им позволило да работят до 2030 г. Относно изискванията за сероочистване на газовете от производството, се очаква този процент да се увеличи на 98% (в момента е 97%), което ще принуди да се направят милиардни инвестиции в нови пречиствателни инсталации. Без допълнително подпомагане от държавата това ще принуди електроцентралите да спрат работа, защото чисто икономически няма да могат да върнат инвестициите си в тези инсталации. Големият проблем тук е, че ЕК натиска това да се случи след 2021 г. Българското правителство отново нищо не прави по въпроса. Единствената централа, която може да работи на газ е ТЕЦ Варна (3 от 6 блока), другите не са преустроени.

С действията си и бездействията си настоящото правителството бавно, но сигурно  ни води към следващата национална катастрофа. Съвсем ясно е, че липсата на основно евтини източници на ел. енергия ще породи огромна икономическа криза – ще се увеличат разходите за електроенергия, ще скочат цените на стоките, ще фалират производства и т.н. Времето за реализация на проекти в областта на енергетиката е години и честно казано не ни остава много време за действия в тази насока, а правителството само говори.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2021 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com