Информация за поименното гласуване при вземане на решения в Общински съвет Стара Загора ще бъде публикувана.

Първа голяма победа за Възраждане – Стара Загора

След Варна и Общински съвет Стара Загора ще гласува поименно, а информацията за това ще се публикува. Това е първата голяма победа, постигната от общинският съветник от Възраждане – Стара Загора.
От този месец гражданите на Стара Загора ще могат да проследяват онлайн на сайта на Община Стара Загора как са гласували по точките от дневния ред техните избраници в местния парламент. И това е факт шест месеца след като Искра Михайлова от Възраждане стана част от Общинския съвет. Така предизборното обещание на регионалната структура на политическата организация да работи за по-голяма публичност и прозрачност беше изпълнено.
Първоначалният скептицизъм на голяма част от съветниците, както и отрицателните им становища в постоянните комисии на Общинския съвет, бяха преборени от активното и убедено аргументиране на ползите от това нововъведение. То дойде както от вносителя от Възраждане, така и от няколко политически групи в Общински съвет, припознали каузата по време на обсъжданията. Предложението беше подкрепено с почти пълно мнозинство.
Успехът дойде след включване на активни позиции от регионалните медии и гражданите на Стара Загора. Това доказва за пореден път, че Възраждане освен за прозрачност, се бори и за обединение, защото само заедно, загърбвайки различията, можем да направим крачките към
положителната промяна в начина на управление, както на отделните общини, така и на държавата ни.
Част от мотивите на Искра Михайлова, общински съветник от Възраждане в Общински съвет Стара Загора са следните:
„Решенията, които се вземат при гласуване в Общинския съвет, са изключително важни и касаят не само общественото, икономическото и политическото развитие на Община Стара Загора, но и имат последици върху живота на всички граждани в общината. Към настоящия момент поименното гласуване не се публикува в публично достъпните протоколи на сайта на Община Стара Загора индивидуално за всеки съветник. От огромно значение е да се знае кой съветник как е гласувал по всяка точка от дневния ред, затова ние предлагаме промяна в правилника, която ще даде достъп на заинтересуваните граждани да правят мониторинг върху работата на своите избраници. Говорейки за активно гражданско общество и необходимостта от него, ние подаваме ръка и показваме воля за открит и улеснен диалог със съгражданите си. И казвайки „ние“, не визирам тези, които в момента сме избрани, а като цяло институцията Общински съвет. Но днес, точно от нас зависи първата крачка да бъде направена, ръката да бъде подадена и да работим за възвръщане на доверието в институцията.“
Конкретното предложение е за добавяне на нова алинея (4) към член 69 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със следния текст:
„Гласуванията на всеки един общински съветник по точките от дневния ред на заседанията на Общински съвет се довеждат до знанието на населението чрез интернет, като се публикуват на уеб страницата на община Стара Загора.“
Стара Загора е втората Община, в която Възраждане постига успех, извоювайки публичност на личния вот на общинските съветници, след успехът на д-р Костадин Костадинов по същата тема в Община Варна през 2011 година.
Надяваме се тези наши крачки да дадат кураж и вдъхновение, и примерът ни да бъде подет и в други общини на България. Последователните действия на представителите на Възраждане доведоха до победа на гражданите, която вдъхна увереност, че промяната е в ръцете ни и зависи само от нас.

Последни публикации

Платформа за управление на Възраждане – 2019

©2020 Движение „Възраждане“. Всички права запазени. | Реализация: www.iliyavalchev.com