Валери Сираков от “Възраждане” стана заместник-председател на Общински съвет Видин

На вчерашното заседание в Общински съвет Видин, Валери Сираков беше избран за негов заместник-председател и за председател на Комисията по здравеопазване, социални дейности и социална политика и член на Комисия по бюджет и финанси и на Комисия по общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация следприватизационен контрол.

Стефан Стефанов заема председателското място на Комисия по работа с деца, младежи, спорт и туризъм и е член на Комисия по териториално и селищно устройство и Комисия по противодействие на корупцията.

“Ще се борим за честно и почтено управление, с мисъл за гражданите на Видин. Нашата цел е да превърнем Северозапада от западащ регион, с ниски работни заплати и демографска катастрофа, в проспериращ и привличащ инвестиции и жители район, заявявам това най-отговорно, в качеството си на заместник-председател на Общинския съвет”, коментира Валери Сираков от “Възраждане”.

Актуално

“Възраждане” – Лом : Проблемите на хората с увреждания са системно неглижирани от местната власт 

В Монтана ще има нова детска площадка и облагородени подлези, по предложение на “Възраждане” 

Даниел Петров: Гражданите на Беларус знаят, че техният глас е важен и масово гласуват