Антоанета Йорданова от “Възраждане” официално откри предизборната кампания в Бобошево 

Антоанета Йорданова от “Възраждане” официално откри предизборната кампания в Бобошево 

На 14.10 в гр. Бобошево се състоя откриване на предизборната кампания на кандидата за кмет на община Бобошево – Антоанета Йорданова и кандидатите за общински съветници от  „Възраждане”, с участието на народния представител Димчо Димчев.

Мероприятието бе открито от Димчев, който представи идеите на   „Възраждане” за промяна в модела на управление в Община Бобошево и в Кюстендилския регион, като цяло. Той накратко обоснова и гласуваното доверие към кандидатите в партийната листа.

Срещата продължи с представяне на основните приоритети залегнали в предизборната програма от страна на Антоанета  Йорданова, сред които са:  Прозрачно и целесъобразно изразходване на общинските ресурси; запознаване на гражданите с бъдещите намерения за действие на общинското ръководство, чрез създаване на нов функционален сайт на общината и извеждането и в социалните мрежи, повишаване на ефективността на административното обслужване. Като основни мерки в тази посока тя посочи: въвеждането на електронна деловодна система; оцифряване на подробния устройствен план на общината с цел скъсяване сроковете на административните услуги на отдел Териториално-селищно устройство; осъвременяване на общинските наредби; подборна персонал и създаване на среда на доверие, сплотеност и колективизъм при строго спазване на етичния кодекс. Сред основните цели на Йорданова са и – подобряване на икономическата среда и обществената инфраструктура чрез активна политика за привличане и насърчаване на инвестиции; висока проектна готовност за кандидатстване по програма „Развитие на регионите 2021-2027;” анализ на възможностите за решаване на най-належащите инфраструктурни проблеми, касаещи състоянието на уличната и ВиК мрежа на територията на общината и проблемите с уличното осветление, изготвяне  на оптимална стратегия за битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на общината; преоценка ефективността на броя на съдовете за битови отпадъци и графика на сметосъбиране в селата; стимулиране на домакинствата за разделно събиране; ежегодна дезинфекция на съдовете за битови отпадъци; почистване на деретата и коритата на реките Струма и Слатинска; създаване на сдружение със съседни общини за решаване на проблема с безстопанствените кучета. Развитие на туризма, чрез съвместна работа с гражданите и включването им в инициативи за популяризиране природните дадености  и местните забележителности, инициативи по облагородяване на обществени пространства и др. Сред представените идеи бе посочена и възможността за изграждането на къмпинг по брега на река Струма, както и грижа за населението и подобряване на обществения живот, което се изразява в продължаване на програмата за патронажната грижа; развитие на дейността на пенсионерските клубове; поддръжка на спортния комплекс в града; съвместна работа с училището и детската градина за включване на деца и младежи в различни инициативи за изграждането им като активни и будни личности, от които зависи бъдещето на общината.

Срещата приключи с дискусия, засягаща разпределението на общинските средства, липсата на диалог с ръководството и множеството неглижирани с години проблеми на Бобошево и околните села.

„Възраждане“ е с номер 42 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Актуално

Петър Петров и министърът на МОСВ с поредна проверка за незаконни сметища в монтанско

Костадин Костадинов: Важните за  България решения да се взимат  от 50 Народно събрание

Костадин Костадинов: „Възраждане“ скоро ще управлява и ще освободим Кърджали от мафията

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!