Адв. Петър Петров: Държавата е абдикирала от своята социална функция по осигуряване на равен достъп до лекарствени продукти

Адв. Петър Петров: Държавата е абдикирала от своята социална функция по осигуряване на равен достъп до лекарствени продукти

„Възраждане“ внесе проект за изменение на Закона за лекарствените средства и хуманитарната медицина, който касае аптеките, които са обекти с обществено предназначение. 

 Въпреки тяхната важност за населението, което по Конституция има право на здравеопазване, достъпността на аптечната мрежа обаче не е на еднакво добро ниво в различните региони в страната извън столицата и най-големите областни центрове. Разпределението на аптеките не е  равномерно в различните региони. След като отдавна вече няма държавни аптеки, встрани от разполагането на аптеки в болничните заведения и поликлиниките (ДКЦ-та), разбираемо е частната аптечна мрежа да бъде изграждана и съсредоточавана там, където може да бъде търсена търговска печалба от частните търговски дружества и фармацевтите, а именно – предимно в столицата и големите градове, пише в предложението на „Възраждане“.

Освен че малките населени места са в доста случаи лишени от бърз и лесен достъп до аптека и са принудени да пътуват до най-близкия областен град, то налице е и друг сериозен проблем, който се задълбочава с демографската катастрофа и с обезлюдяването на общините. Този проблем е липсата на денонощно работещи аптеки в общините и в доста на брой областни центрове, които аптеки да могат да обслужват съответното население от въпросния район. По информация в писмен отговор на служебния министър на здравеопазването (сигнатура 48-254-06-854/01.02.2023г.), към месец февруари 2023г. в 13 областни града няма денонощни аптеки,  към 01.02.2023г. функционират само 56  от тях с денонощен режим на работа; тези 56 аптеки с денонощен режим на работа аптеки обаче са разположени само в 14 общини, а в останалите 251 в България няма денонощно работещи аптеки.  Освен това 51%, или 29 от тези общо 56 аптеки, са в столицата София.

Според отговора на министъра са налице два основни проблема – сериозна диспропорция в наличието на аптеки с денонощен режим на работа в различните области на страната;  сегашното законодателство не урежда критерии както по отношение на разпределението и гъстотата на аптеките по територия, така и относно режима на работа на аптеката, вкл. и денонощен, като се сочи, че по този начин преценката за мястото на откриване на аптеката, за нейния режим на работа, обем на предоставени услуги и продукти е единствено в ръцете на търговеца съобразно преследваната от него търговска печалба.

„ Гореизложените данни и фактическа обстановка налагат извод, че до момента държавата е абдикирала от своята социална функция по осигуряване на равен достъп до лекарствени продукти на българските граждани, живеещи в различните региони на страната. Както се вижда, проблем с липса на денонощни аптеки не съществува в столицата и в най-големите областни центрове, където общо взето е съсредоточена голямата част от населението на България – София, Пловдив и Варна. Но не така стои въпросът с други областни центрове, например Монтана и Видин, където също живеят български граждани, които заслужават да имат равен достъп до лекарствени продукти по смисъла на закона, както гражданите на столицата и най-големите областни центрове. Така в областни центрове като Монтана и Видин например няма денонощно работеща аптека, което означава, че жителите на цели области няма откъде да си закупят лекарствени продукти в тъмната част на денонощието след 20.00 ч.“, каза адв. Петър Петров, който е един от авторите на законопроекта и е народен представител в 49 Народно събрание, избран от Монтана. 

Това, което „Възраждане“ предлага, са промени в чл. 227 от действащия закон, с които налага във всеки областен център да се поддържа поне една денонощна аптека, а извън областния център в общинските центрове на всеки 10 000 души да има поне една аптека. Във всеки общински център, където няма аптека, да се поддържа самостоятелен машинен апарат за лекарства. Допълнителните средства за нощната дейност на поддържаната аптека с денонощен режим на работата се осигуряват от общинския или от държавния бюджет. Общините осигуряват материалните условия, позволяващи разполагането на самостоятелен машинен апарат за продажба на лекарствени продукти на централно място на територията на общинския център. Потребностите на населението от достъп за лекарства да се определя на териториален принцип. 

Вярваме, че с тези промени, които предлага „Възраждане“, държавата ще успее да осигури равен достъп до здравеопазване, по отношение на достъп до лекарства, на всички български граждани. Не само на живущите в големите градове, а и в по-малките населени места. В Северозапада също живеят хора, които имат нужди, а този район е оставен без да е помислено за нужди, които са жизненоважни. Факт, който ние от „Възраждане“ работим, за да променим.“, добави адв. Петър Петров, който както стана ясно преди няколко седмици ще бъде кандидат за кмет на третата парламентарно представена сила за град Монтана.

 

Актуално

Петър Петров и министърът на МОСВ с поредна проверка за незаконни сметища в монтанско

Костадин Костадинов: Важните за  България решения да се взимат  от 50 Народно събрание

Костадин Костадинов: „Възраждане“ скоро ще управлява и ще освободим Кърджали от мафията

Последвайте ни във вайбър и телеграм

Измъкнете се от цензурата и се информирайте директно от нас!